Dostatek čerstvého vzduchu pro aktivní život i kvalitní odpočinek díky systému řízeného větrání s rekuperací. Filtrováním venkovního vzduchu dochází k omezení výskytu prachu, nečistot a dráždivých alergenů.

Zamezení přehřívání interiéru v letních měsících zabezpečené instalací exteriérových žaluzií, architekturou se stínicími prvky nebo díky zeleným střechám, které výrazně přispívají k tepelné pohodě bytů ustupujících podlaží.

Přístup přirozeného osvětlení umožněného architekturou objektu s dostatečným prosklením a vhodnou dispozicí domu.

Tiché vnitřní prostředí bytu díky použití konstrukcí s dostatečnou akustickou a kročejovou neprůzvučností a oken s izolačními trojskly, které odcloní hluk z vnějšího prostředí.

Používání zdravotně nezávadných interiérových materiálů nevylučujících těkavé organické látky (VOC).

Dostatek kvalitního umělého osvětlení a jeho optimální rozmístění podle účelu, k jakému je určeno.

Prohlubování duševního zdraví v klidových zónách pro vyžití s dětmi, přáteli či v komunitních projektech.

Vytvoření míst pro aktivní trávení volného času (cyklistické servisní stanice, myčky kol, stojany, workoutové prvky, dětská hřiště atd.)

Dostatek zeleně za okny domova pro život v souladu s přírodou. Efektivně a funkčně rozmístěná hřiště, stromy i relaxační zóny.

Osvěta veřejnosti v oblasti zdravého bydlení a minimalizace negativních dopadů na životní prostředí ekologickou výstavbou, využíváním obnovitelných zdrojů či samotným provozem bytu.

Máte otázky ?
 

Stále jste tady? A zajímáte se o zdravé bydlení?
Stáhněte si našeho rádce, ať víte, jak na to.