ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
JRD Services s.r.o.
poslední aktualizace: srpen 2023

Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje:

Správcem Vašich osobních údajů je společnost JRD Services s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 02811022, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze („Správce“)

KAM SE u nás obrátit:
Pro vyřizování Vašich podnětů anebo stížností slouží e-mailová adresa gdpr@jrd.cz

Jaké Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat:

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, zasíláním obchodních sdělení a uzavřených smluv. Nejčastěji jde o:

 • Jméno, příjmení
 • Datum narození
 • Telefonní číslo
 • Email
 • IP adresa
 • MAC adresa

  V případě, že jste již s námi uzavřeli smlouvu, zpracováváme obvykle následující osobní údaje:

 • Trvalé bydliště
 • Rodinný stav
 • Číslo účtu
 • IČ (u OSVČ)
 • Rodné číslo
 • Místo narození
 • Číslo OP/Kopie OP/ZP
 • Státní občanství
 • Národnost
 • Informace o mzdě (pouze v případě, že Vám pomáháme zajistit financování)


Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu (i) trvání obchodního/právního vztahu (ii) a v potřebném rozsahu po skončení obchodního/právního vztahu k možnosti uzavření nového vztahu nebo následkům skončení právního vztahu nejdéle však na dobu 7 let nebo do odvolání souhlasu. Doba zpracování údajů je stanovena s ohledem na vzájemné zájmy, naši odbornou péči a promlčecí doby.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů založená na předchozím souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas můžete kdykoli písemně zasláním emailu nebo dopisu na výše uvedenou kontaktní adresu našeho zástupce, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi námi a Správcem. V takovém případě zastavíme veškeré zpracovatelské činnosti.

Některé osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy, zpracováváme, bez ohledu na Váš souhlas, po nezbytně nutnou dobu (včetně například poskytnuté reklamační doby). To platí také pro plnění povinností, vyplývajících pro nás z obecně závazných předpisů, kdy musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje po dobu stanovenou takovými právními předpisy či v souladu s nimi, a to i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Vaše další práva

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména:
právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracovává přímo Správce nebo jiná společnost Skupiny JRD, jež rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů:

JRD s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 26778092, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 93112;

Ecocity Malešice s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 24173941, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 185513;

Rezidence Třebešín s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 03659372, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 235811;

Rezidence Měcholupy s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 27589048, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 117327;

Rezidence Malešice s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 24700924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 167183;

Rezidence Touškov s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 02763567, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 223557;

Rezidence Červený dvůr s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 02935546, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 225582;

Rezidence Hloubětín s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 24258059, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 197493;

Rezidence Michelangelova s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 04459717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 248006;

Rezidence Stochovská s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 04295447, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 245514;

Rezidence Kamýk s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 02502623, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 219734;

MICHLE 501 s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 04600037, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 268834;

Rezidence Smotlachova s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 05797209, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 270914;

Modletice u zámku s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 06396658, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 281454;

Modletice u rybníka s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 06396526, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 281453;

Bdeněves u Floriána s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 06396887, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 41342;

Hradešínská s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 06396984, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 281460;

Čelákovice u lávky s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 06396755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 281457;

JRD Malešice s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 24233251, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 200793;

JRD Císařka s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 27629376, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 120052;

JRD Hlubočepy s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 27432882, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 110796;

JRD Invest s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 02882892, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 224074;

JRD Property s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 02811022, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 224078;

JRD Korunní s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 02559692, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 220077;

Rezidence Halasova s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 04110773, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 242747;

JRD Beta s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 04295790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 245519;

JRD Alfa s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 04296168, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 245523;

JRD Borská pole s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 06286887, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 279524;

JRD Vysočany s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 06286739, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 279517;

JRD Luka s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 06986757, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 292594.

JRD Omega s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 07215789, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 296917.

JRD Zeta s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 07215924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 296922.

JRD Delta s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 07215894, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 296920.

Rezidence Na Palouku s.r.o., se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04145992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. C 242535.

Belcode s.r.o., se sídlem Revoluční 1200/16, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 05453208, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. C 263875/MSPH.

Property N 74 a.s. se sídlem Krymská 238/18, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ 05781060 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 22210

Jižní stráně s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30764, se sídlem Praha 10, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ 03787753Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Vaše osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé a příjemci, kteří poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů, jedná se zejména o:

 • dodavatele stavebních prací v rámci výstavby bytů a domů;
 • dodavatele IT technologií
 • náhradní dodavatelé a poskytovatelé služeb
 • bankovní instituce, v případě zprostředkování úvěrového financování koupě nemovitosti
 • další osoby podílející se na uzavírání a evidenci smluv a souvisejících dokumentů;   
 • pojišťovny;
 • účetní a daňoví poradci;
 • advokátní kanceláře spolupracující se zpracovatelem;
 • zaměstnanci správce
 • marketingoví a realitní poradci správce
 • realitní zprostředkovatelé a makléři
 • státní orgány a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností
 • Rocket Science Group, LLC, se sídlem Atlanta, Georgia, USA (poskytovatel služby Mailchimp©), jejíž systém může být využíván k e-mailové komunikaci a rozesílání reklamních sdělení;

 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Vaše osobní údaje mohou být za Vaší plné informovanosti předány do třetích zemí (viz spol. Rocket Science Group, LLC) nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR, pouze za předpokladu, že jsou poskytnuty vhodné záruky a podmínky pro vymahatelnost Vašich práv, jakožto subjektu údajů a poskytnuta účinná právní ochrana (zejména na základě rozhodnutí Komise EU a standardních doložek o ochraně osobních údajů dle čl. 46 GDPR);

Vaše osobní údaje však mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je můžeme přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Vaše osobní údaje nepoužijeme k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

KONTAKTNÍ údaje na SPRÁVCE

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce, konkrétně na e-mailovou adresu gdpr@jrd.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÉHO ÚŘADU

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete rovněž obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ COOKIE SOUBORŮ

1. OBECNĚ O COOKIES

1.1 Naše internetové stránky používají soubory cookies. Cookie je malý textový soubor, který si váš webový prohlížeč při prohlížení webových stránek ukládá na pevný disk Vašeho koncového zařízení. Soubory cookies Vám zjednodušují a zrychlují práci s našimi internetovými stránkami, jelikož si pamatují Vaše preference (např. přihlašovací údaje nebo jazyk). Soubory cookies také umožňují lepší využití našich internetových stránek a přizpůsobení jejich obsahu Vaším zájmům a potřebám. Cookies můžete blokovat nebo odstranit prostřednictvím svého internetového prohlížeče nebo pomocí softwaru třetí osoby. To však může negativně ovlivnit funkčnost některých částí naší webové stránky.

1.2 Správcem Vašich osobních údajů je společnost JRD Services s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 02811022, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Pro vyřizování Vašich podnětů anebo stížností slouží e-mailová adresa gdpr@jrd.cz    

 

2. DRUHY COOKIES

V závislosti na funkci a účelu, za kterými jsou soubory cookies používány, se obvykle dělí takto:

2.1 Technické soubory cookies Vám umožňují pohybovat se po našich internetových stránkách a využívat jejich základních funkcí. Tyto soubory cookies jsou pro využívání našich internetových stránek nezbytné.

2.2 Funkční neboli preferenční cookies se používají k zapamatování vašich preferencí na našich internetových stránkách (například jazyk nebo přihlašovací údaje).

2.3 Analytické a statistické cookies nám umožňují rozeznat a spočítat počet uživatelů a shromažďovat informace o tom, jak jsou naše internetové stránky používány. Tyto informace využíváme k tomu, abychom lépe rozuměli fungování našich internetových stránek a mohli je zlepšovat.

2.4 Cookies pro cílenou reklamu a marketing zaznamenávají Vaši návštěvu na našich internetových stránkách, jiné internetové stránky, které jste navštívili a odkazy, které jste použili. Tyto informace používáme k zobrazování reklamy, která je přizpůsobena Vašim preferencím. Někteří naši partneři umísťují na naše internetové stránky své cookies pro přizpůsobení zobrazované reklamy. 

2.5 Cookies pro sociální média umožňují sdílení vašich aktivit webovým stránkám sociálních médií typu Facebook a Youtube.

 

3. COOKIES, KTERÉ POUŽÍVÁME MY

Na našich stránkách používáme tyto cookies:

3.1 Nezbytné soubory cookies

PHPSESSID – provoz PHP, session ID

GRECAPTCHA – Google

Technické cookies nutné pro funkce webových stránek JRD.CZ (například pro uložení nastavení, volbu jazykové mutace apod.)

 

3.2 Analytické cookies

(a) Google Analytics:

Podrobné informace o službě Google Analytics a ochraně soukromí (včetně toho, jak můžete kontrolovat, jaké informace jsou zasílány společnosti Google) najdete na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

(b) HotJar: Podrobné informace o službě HotJar najdete na adrese: https://www.hotjar.com/blog/what-is-hotjar 

(c) CONSENT cookies pro YouTube

(d) Google Tag Manager – nástroj pro analytiku a správu webové prezentace

 

3.3 Reklamní cookies

Google, Media Innovation Group, Mookie, Appnexus, Facebook, YouTube

 

4. VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

4.1 Souhlas k využívání souborů cookies nám neposkytuje automaticky při první návštěvě našich internetových stránek ale výslovným udělením. Souhlas udělujete na 12 měsíců. Po uplynutí této doby Vás při další návštěvě našich internetových stránek opakovaně požádáme o Váš souhlas.

4.2 Souhlas s ukládáním souborů cookies můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče nebo nastavením souhlasu ZDE

 

 

Máte otázky ?
 

Stále jste tady? A zajímáte se o zdravé bydlení?
Stáhněte si našeho rádce, ať víte, jak na to.