SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

JRD Development s.r.o.
poslední aktualizace: květen 2018

JRD Development s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 03964990, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 240564, zastoupená jednatelem Ing. Martinem Svobodou

Na koho se můžete u nás obrátit:

Společnost JRD Development s.r.o. určila zástupce pro vyřizování Vašich podnětů anebo stížností: Táňa Vaňousová, e-mail: gdpr@jrd.cz

Zaškrtnutím políčka souhlas se zasíláním obchodních sdělení nám udělujete souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, uzavřené smlouvy nebo jiných zákonných důvodů, zařadili do marketingové databáze za účelem průzkumu trhu a zasílání informací o nových produktech, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Současně souhlasíte s tím, že obchodní sdělení zaslána společností JRD Development s.r.o. se mohou týkat nejen této společnosti, ale i třetích osob, zejména ostatních společností skupiny JRD.
Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou s tím, že jej můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to na adrese našeho zástupce uvedené výše.
JRD Development s.r.o.