2.6.2022

V projektu Green Port Strašnice ekologicky hospodaříme s dešťovou vodou

U svých rezidenčních projektů se snažíme o co nejšetrnější využití srážkové vody, které přispívá k minimalizaci jejich negativních dopadů na životní prostředí. V projektu Green Port Strašnice, který se pomalu blíží ke svému dokončení, proto svádíme dešťové vody do podzemní nádrže. Ta má dvě funkce: zpomaluje odtok vody do městské kanalizace (retenční část) a zadržuje ji pro zálivku společné zeleně (akumulační část o objemu 35 000 litrů). K efektivnímu hospodaření s vodou zde však slouží i extenzivní zelené střechy a promyšlené možnosti vsakování. K těm patří například maximalizace zelených ploch nebo využití tzv. distanční dlažby u venkovního parkoviště, propustného mlatového povrchu u cest ve vnitrobloku a zatravňovací dlažby u plochy pro příjezd hasičů.

Máte otázky ?
 

Stále jste tady? A zajímáte se o zdravé bydlení?
Stáhněte si našeho rádce, ať víte, jak na to.