Právní ujednání

 

Právní jednání společnosti JRD Development s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha 10, IČ 26778092, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 93112 („Společnost“) podléhá následujícím omezením:

 

1. Reklamní a obchodní sdělení Společnosti mají pouze informativní charakter a nejsou návrhem na uzavření smlouvy.


2. Společnost si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou z objektivních důvodů získána potřebná interní schválení v rámci Společnosti. V takovém případě bude zájemce neprodleně informován.

 

3. polečnost právně jedná pouze v písemné formě a jednání v jiné formě Společnost nezavazuje, pokud nebylo ze strany Společnosti výslovně uvedeno nebo dohodnuto jinak.

 

4. Společnost vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem, změnou či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem, změnou či odchylkou se tedy nepovažuje za přijetí nabídky.

 

5. Společnost poskytuje informace výlučně na základě podkladů dostupných ke dni poskytnutí příslušné informace a nepřebírá odpovědnost za ovlivnění poskytnuté informace okolnostmi, které nemohla zjistit ani při vynaložení odborné péče a/nebo které nastaly až po poskytnutí příslušné informace.

Questions ?
 

Still here? And are you interested in healthy housing?
Download our advisor so you know how to get it!