777 889 955
CZ / ENRU

Projekt Park Hloubětín, Nové byty Praha 9, Praha 9 - Hloubětín30. 1. 2017

JRD právě dokončila poslední prvek zelené relaxační zóny v energeticky pasivním projektu Park Hloubětín - budkostrom

K prioritám JRD patří blízké propojení s přírodou. V našich energeticky úsporných projektech proto realizujeme zelené relaxační zóny pro rezidenty i návštěvníky z okolí. Nedávno jsme předali do rukou veřejnosti park u pasivního projektu Park Hloubětín. Kromě vzrostlých stromů a herních prvků se zde nachází také právě dokončený budkostrom s několika typy budek pro ptáky, kteří se vyskytují v této lokalitě (např. sýkory, rehky či zvonky). Spolu s ornitology jsme tak vytvořili zajímavý edukativní prvek, díky němuž se naši rezidenti mohou seznámit s druhy ptáků, kteří žijí v této oblasti.

01.jpg

02.jpg

28. 11. 2016

Zelený relaxační areál v projektu Park Hloubětín dotvoří budkostrom

K prioritám JRD patří blízký kontakt a propojení s přírodou. Proto jsme nedávno předali do rukou veřejnosti park u energeticky pasivního projektu Park Hloubětín. Zelenou relaxační zónu se vzrostlými stromy, lavičkami a herními prvky brzy dotvoří budkostrom s několika typy budek pro ptáky, kteří se vyskytují v této lokalitě (např. sýkory, rehky či zvonky). Ten jsme se rozhodli zrealizovat po konzultaci s ornitology, aby se naši rezidenti a ostatní příchozí mohli seznámit se zde žijícími druhy ptáků a inspirovat se při výrobě jednotlivých druhů ptačích příbytků.

Park-Hloubetin_13.jpg

PH_strom2.jpg

25. 10. 2016

JRD slavnostně předala park u projektu Park Hloubětín veřejnosti

Jako zodpovědný developer se snažíme přispívat k celkovému rozvoji lokality v okolí svých projektů. 21. října jsme proto uspořádali slavnostní akci, během níž jsme předali rozlehlý park v areálu energeticky pasivního projektu Park Hloubětín starostovi Městské části Praha 14 Radku Vondrovi. Po slavnostním předání, jež proběhlo za účasti Jana Cuce, divizního ředitele firmy Metrostav (generální dodavatel stavby) či Vítězslava Valy, spolumajitele firmy SIKO (investor a dodavatel sanity), následovala komentovaná prohlídka projektu, kterou vedly Blanka Součková a Veronika Opletalová ze studia MS architekti. Po ní již patřil park rodinám s dětmi, pro které jsme připravili skákací hrad, ukázku tradičních lidových řemesel nebo test dětských kol. Návštěvníci si rovněž mohli prohlédnout novou prodejnu potravin britského obchodního řetězce Iceland, jíž jsme splnili svůj slib městské části, že v této lokalitě zlepšíme občanskou vybavenost. Doufáme, že jsme přispěli ke zkvalitnění života svých klientů i místních obyvatel.
 
Radek Vondra při této příležitosti pronesl: „Chtěl bych velmi ocenit spolupráci s JRD, která do svého projektu zapracovala všechny připomínky Městské části Praha 14. Dospěli jsme k uspokojivému konsenzu, jak má tato lokalita vypadat, aby se stala příjemným místem pro své obyvatele i návštěvníky z širšího okolí. Nový park jim nabídne dětské hřiště, lavičky, cyklomyčky, ale hlavně v této oblasti tolik vyhledávanou zeleň.

JRT-2016-10-21-115.jpg

JRT-2016-10-21-052.jpg


24. 8. 2016

Poslední etapa projektu Park Hloubětín prošla kolaudací

Právě jsme dokončili poslední etapu projektu Park Hloubětín s 29 stylovými bytovými jednotkami. Úspěšnou kolaudací jsme uzavřeli výstavbu nejrozsáhlejšího energeticky pasivního projektu v České republice. Prostorný komplex zahrnuje tři bytové domy s celkem 127 zdravými, úspornými a environmentálně šetrnými byty a rozsáhlý vnitřní park o rozloze 3.000 m². Jeho rodinnou atmosféru dotváří nedaleký zelený lesopark s Kyjským rybníkem a klidná zástavba prvorepublikových vilek, do níž svým architektonickým řešením citlivě zapadá. V průběhu výstavby se Park Hloubětín těšil zájmu odborníků i širší veřejnosti - proto je již kompletně vyprodaný. Všem majitelům nových bytových jednotek přejeme spokojené bydlení!

IMG_20160808_105422.jpg
28. 7. 2016

V Parku Hloubětín se konala exkurze v rámci konference CESB16 - Central Europe towards Sustainable Building 2016

Již brzy zkolaudujeme poslední etapu energeticky pasivního projektu Park Hloubětín, budovu A. 25. června 2016 zde proběhla odborná exkurze v rámci mezinárodní konference CESB16 - Central Europe towards Sustainable Building 2016 (Střední Evropa směrující k udržitelné výstavbě) s podtitulem Innovations for Sustainable Future (Inovace pro udržitelnou budoucnost). Tento sjezd, který je součástí světové série konferencí na téma Udržitelná výstavba budov, pořádala Fakulta stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s UCEEB ČVUT a CSBS. Jsme rádi, že jsme mohli účastníkům exkurze představit Park Hloubětín jako názornou ukázku kvalitního a energeticky úsporného projektu, jehož výstavba a provoz nezatěžují životní prostředí. Právě udržitelná výstavba totiž může ve svém důsledku vést k rozvoji celé společnosti. Doufáme proto, že náš projekt bude všem návštěvníkům inspirací při jejich budoucí práci.

DSC_1435.JPG

DSC_1441.JPG

DSC_1447.JPG

DSC_1457.JPG

DSC_1462.JPG
28. 6. 2016

Druhá etapa projektu Park Hloubětín již vítá nové majitele bytů

Mílovými kroky se blíží kolaudace 29 komfortních bytů z poslední etapy energeticky pasivního projektu Park Hloubětín, která proběhne v červenci 2016. Již nyní se však začínají do svých domovů stěhovat první majitelé bytových jednotek z druhé fáze výstavby, budovy C. V těchto dnech se intenzivně věnujeme dokončování terénních úprav společného parku. Noví rezidenti se tak budou moci těšit nejen ze zdravého vnitřního prostředí či kvalitního provedení interiérů, ale také ze zeleně kolem celého projektu. Přejeme jim klidné a spokojené bydlení.

20160531_114504.jpg

20160531_115213.jpg
18. 5. 2016

Poslední etapa projektu Park Hloubětín se blíží dokončení

Před dvěma měsíci jsme zkolaudovali druhou etapu energeticky pasivního projektu Park Hloubětín, dům C. Již brzy završíme rovněž výstavbu jeho poslední fáze, zcela vyprodané budovy A s 29 komfortními byty. Právě se věnujeme finalizaci koupelen, pokládce dlažeb a dokončování vnitřních instalací. Současně probíhají také práce na drobných úpravách okolí pozemku. Kolaudaci projektu, ve kterém zbývá poslední volná bytová jednotka, plánujeme na červenec 2016. Pozvolna se tak blíží stěhování majitelů do jejich nových zdravých a úsporných domovů nedaleko lesoparku s Kyjským rybníkem. 

hloubetin.jpg
1. 4. 2016

V Parku Hloubětín proběhla exkurze pro účastníky kurzu Centra pasivního domu

Dokončení poslední etapy energeticky pasivního projektu Park Hloubětín plánujeme již na letošní červenec. 17. března 2016 proběhla v rozestavěném domě A odborná exkurze pro stavbyvedoucí a technický dozor, která byla součástí třídenního interaktivního kurzu pořádaného Centrem pasivního domu. Hlavním záměrem školení bylo seznámit všechny zúčastněné se správným zajištěním kvality pasivních staveb v projektové přípravě i v průběhu stavby. Jako názorný příklad špičkově odvedené práce posloužil právě náš rozestavěný projekt, který jsme odborníkům zpřístupnili. Pomohli jsme jim s identifikací možných problematických míst a ukázali naše konstrukční řešení. Konkrétní ukázku projektu s praktickými radami a sdílením zkušeností s vedením stavby větších rozměrů velmi ocenili. Budeme rádi, pokud jim bude Park Hloubětín inspirací při jejich další práci. Díky předávání poznatků tak může vzrůstat počet kvalitních energeticky úsporných domů, které lidem přinášejí úsporné a zdravé bydlení.

20160317_133223.jpg

P1170416.JPG

P1170417.JPG
23. 3. 2016

Téměř vyprodaná druhá etapa projektu Park Hloubětín je zkolaudována

Výstavba energeticky pasivního projektu Park Hloubětín, který se skládá ze tří samostatných budov, postupuje podle plánu. Právě jsme úspěšně zkolaudovali druhou etapu projektu, dům C s 58 byty. V plném proudu jsou rovněž stavební práce na jeho poslední fázi, domu A s 29 byty, jehož dokončení plánujeme na letošní červenec. Už nyní je však celý projekt téměř vyprodaný. Aktuálně v něm zbývají poslední 3 volné bytové jednotky. Všem majitelům nových zdravých a úsporných bytů, kteří se již brzy začnou stěhovat do domu C, přejeme příjemné a spokojené bydlení! 

20160301_123048.jpg
12. 2. 2016

Blíží se kolaudace druhé etapy projektu Park Hloubětín

Výstavba energeticky pasivního projektu Park Hloubětín, který se skládá ze tří samostatných domů s celkem 127 komfortními byty, postupuje podle plánu. Na konci února bude zkolaudována další budova – dům C s 58 bytovými jednotkami. Noví majitelé, kteří se začnou stěhovat letos na jaře, jistě ocení nejen zdravé vnitřní prostředí a nízké provozní náklady, ale také nedaleký lesopark s Kyjským rybníkem. Zdárně rovněž pokračují stavební práce na budově A, která je pět měsíců před završením výstavby zcela vyprodaná. Na tomto objektu bylo právě dokončeno nahození venkovních omítek.
25. 1. 2016

Poslední etapa projektu Park Hloubětín je čtyři měsíce před dokončením zcela vyprodaná!

Hrubá stavba budovy A, poslední etapy energeticky pasivního projektu Park Hloubětín, byla dokončena na sklonku minulého roku. Čtyři měsíce před její kolaudací a zároveň završením výstavby celého projektu máme vyprodáno všech 29 komfortních bytů z tohoto domu. Na přelomu jara a léta se tak budou moci majitelé začít stěhovat do svých nových domovů, které jim poskytnou zdravé prostředí a kde výrazně ušetří na provozních nákladech. Pro zájemce zbývají v celém projektu už jen poslední volné byty v budově C.

Hloubetin-(2).jpg
10. 12. 2015

Poslední etapa projektu Park Hloubětín má hrubou stavbu

Energeticky pasivní projekt Park Hloubětín se skládá ze tří samostatných budov s celkem 127 zdravými a úspornými byty. V těchto dnech jsme dokončili hrubou stavbu poslední z nich, domu A, jehož kolaudace proběhne v dubnu 2016. V budově jsou již hotové vyzdívky příček, na které brzy naváže dokončení vnitřních omítek. Zároveň probíhají montáže stoupacích a ležatých rozvodů instalací, výtahů a izolací střech. Čtyři měsíce před završením výstavby celého projektu máme prodáno již 96 % všech bytových jednotek. Park Hloubětín se těší také zájmu odborné veřejnosti. Na podzim uspěl v soutěži Český energetický a ekologický projekt 2014, v níž triumfoval v kategorii Projekty.

12. 11. 2015

Projekt Park Hloubětín získal titul v letošním ročníku soutěže ČEEP

11. listopadu 2015 byly na galavečeru v Betlémské kapli vyhlášeny výsledky 13. ročníku celostátní soutěže „Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2014“, kterou každoročně vypisuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí. V kategorii Projekty triumfoval náš projekt Park Hloubětín. Porota ho ocenila jako výrazný pražský stavební komplex, který v maximální míře aplikuje prvky energeticky pasivní architektury. Úspěch v této prestižní soutěži, která se věnuje energeticky úsporným stavbám, projektům a inovacím, je pro nás velmi cenný. Těší nás také, že naše pasivní projekty oceňované odbornou veřejností jsou oblíbené i mezi zájemci o nové bydlení.

01_projekt-park-hloubetin-ziskal-titul-v-letosnim-rocniku-souteze-ceep.jpg

03_projekt-park-hloubetin-ziskal-titul-v-letosnim-rocniku-souteze-ceep.jpg

02_projekt-park-hloubetin-ziskal-titul-v-letosnim-rocniku-souteze-ceep.jpg

20. 10. 2015

JRD přispěla na nové dětské hřiště v Hloubětíně

Při výstavbě bytových projektů se vždy snažíme podporovat místní komunitu a přispívat k rozvoji dané lokality, abychom zlepšili život zdejších obyvatel. Proto jsme finančně podpořili výstavbu nového dětského hřiště ve Vizírské ulici, které vybudovala nedaleko energeticky pasivního projektu Park Hloubětín městská část Praha 14. Jeho výstavbě předcházela rozsáhlá rekonstrukce celé, dříve nevyužité plochy. Ta byla přeměněna na malý parčík, schovaný mezi budovami základní a mateřské školy a přilehlými domy. Kromě hřiště pro malé děti jsou zde instalovány rovněž herní prvky pro předškoláky a děti do 12 let, speciální lavičky pro teenagery a přehledné tabule s provozním řádem.

01_detske-hriste-v-hloubetine.jpg

02_detske-hriste-v-hloubetine.jpg

20. 10. 2015

Park Hloubětín nominován do 17. ročníku soutěže Best of Realty

Energeticky pasivní Park Hloubětín postoupil mezi nominované projekty v renomované soutěži Best of Realty − Nejlepší z realit. 17 nejlepších v kategorii rezidenční projekty zvolila osmičlenná porota, složená ze zástupců Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, realitních makléřů, bankéřů, architektů a dalších profesních sdružení. Nyní budou tito odborníci vybírat jednotlivé vítěze z celkem 37 projektů, a to v 5 kategoriích: Rezidenční projekty, Nová administrativní centra, Obchodní centra, Hotely, Průmyslové a skladové areály. Letošní ročník soutěže bude zakončen slavnostním vyhlášením vítězů na galavečeru v Kongresovém sále ČNB v Praze ve středu 11. listopadu.

Vyhlášena bude i Zvláštní cena poroty a Cena čtenářů. Pokud se vám náš nominovaný projekt líbí, můžete pro něj hlasovat prostřednictvím webové stránky soutěže www.bestofrealty.cz

znacka_BOR_nominprojekt.jpg

22. 9. 2015

Výstavba druhé a třetí etapy projektu Park Hloubětín zdárně pokračuje

Výstavba energeticky pasivního projektu Park Hloubětín postupuje podle plánu. Tento projekt se skládá ze tří samostatných domů s celkem 127 byty. Na konci dubna jsme zkolaudovali budovu B se 40 bytovými jednotkami, nyní výrazně pokročily práce na budovách A a C. Kolaudaci domu C chystáme již na konec letošního roku. Aktuálně zde probíhá pokládka obkladů a dlažeb a montáž střech, balkonů a teras. V domě A se pracuje na betonáži 4. a 5. nadzemního podlaží, vyzdívce příček a montáži oken, také se připravují vnitřní rozvody. Devět měsíců před celkovým završením výstavby zbývá v celém projektu už jen posledních 9 volných bytů.

13. 8. 2015

Chcete bydlet v lese, sadu nebo na louce?

Na konci dubna letošního roku proběhla kolaudace první budovy B energeticky pasivního projektu Park Hloubětín. Výstavba zbývajících dvou domů (A a C) rovněž úspěšně pokračuje. Proto můžeme začít realizovat jednotné značení v celém projektu, které má pomoci budoucím majitelům a návštěvníkům lépe odlišit jednotlivé vchody. V pojmenování po různých stromech a keřích (magnolie, rybíz, třešeň, jabloň, platan, hortenzie, javor, borůvka) se odráží úcta k přírodě, která je patrná v každém z našich projektů. Jednotné značení získá rovněž park o rozloze 3 000 m2, který vybudujeme ve vnitřním prostoru mezi jednotlivými domy. Součástí parku bude příjemné posezení a herní prvky. K dispozici bude také cyklomyčka a budkostrom pro krmení ptáčků.

hloubetin_znaceni.jpg

27. 7. 2015

Výherce soutěže Haló, tady Impulsovi převzal byt v projektu Park Hloubětín

13. července proběhlo v Parku Hloubětín oficiální předání výhry soutěže Haló, tady Impulsovi. Pasivní byt v hodnotě 2,5 milionu korun s 50metrovou předzahrádkou si od společnosti JRD převzal pan Jiří z Jeseníku, který s Impulsem soutěží již několik let. Štěstí se na něj loni v červnu usmálo poté, co se moderátorům nepodařilo dovolat první vybrané soutěžící. Byt nyní po dostavbě a kolaudaci za přítomnosti zuřivého reportéra rádia Impuls a Jiřího rodiny předal Martin Svoboda, výkonný ředitel společnosti JRD, který je zároveň seznámil se všemi výhodami pasivní stavby. Nové bydlení pan Jiří věnuje svému nejstaršímu synovi, který se s přítelkyní stěhuje do Prahy za prací. Přejeme jim příjemné bydlení v energeticky úsporném a zdravém bytě, který je umístěn v pěkné lokalitě jen pár kroků od metra i od rozsáhlého lesoparku s malebným Kyjským rybníkem.


halo_impulsovi_JRD_1-(2).jpg

halo_impulsovi_JRD_2-(2).jpg
16. 6. 2015

První budova Parku Hloubětín vítá nové vlastníky bytů

Po úspěšné kolaudaci první, zcela vyprodané budovy B se do svých nových, zdravých a úsporných bytů v Parku Hloubětín začínají stěhovat první majitelé. Přejeme všem příjemné bydlení jen pár kroků od rozsáhlého lesoparku s malebným Kyjským rybníkem, který je ideálním místem k odreagování a vybízí ke krásným procházkám, rybaření a projížďkám na bruslích nebo na kole.

Zdárně pokračuje výstavba zbývajících dvou energeticky pasivních domů. V budově A se pracuje na podzemním podlaží a dům C se přibližuje ke svému listopadovému dokončení. Stejně rychle jako stavba celého projektu postupují i prodeje. Aktuálně máme v budově A a C vyprodáno již 83 % bytů.

6. 5. 2015

První etapa projektu Park Hloubětín zkolaudována, druhá má hrubou stavbu

Na konci dubna jsme dokončili a úspěšně zkolaudovali první budovu B v energeticky pasivním projektu Park Hloubětín. Noví majitelé se tak budou moci začít brzy stěhovat do svých nových zdravých a úsporných bytů. Výstavba zbývajících dvou domů intenzivně pokračuje. Zatímco na budově A probíhají zemní práce, dům C má hotovou hrubou stavbu a jeho dokončení plánujeme na letošní listopad.

Dům B se 40 byty, které byly vyprodány již čtyři měsíce před kolaudací, je první budovou z plánovaných tří, v nichž celkově vznikne 127 bytů. Společné jim jsou praktické dispozice s dostatkem úložných prostor a prosvětlené interiéry s výhledy do velkého vnitřního parku s herními prvky. Do něj vysázíme vzrostlou zeleň, kterou pěstujeme ve vlastní lesní školce u Vlašimi. V parku postavíme také budkostrom, kde návštěvníci mohou přihodit ptáčkům něco dobrého do krmítka. Chybět nebude ani cyklomyčka, ve které kromě kola majitelé mohou opláchnout i své pejsky, když se jim při procházce ušpiní.

9. 3. 2015

Výstavba Parku Hloubětín je v plném proudu

V energeticky pasivním projektu Park Hloubětín se práce nezastavily ani v chladnějším období. Pracovalo se nejen na budově C, která se blíží k dokončení hrubé stavby, ale zahájili jsme výstavbu dalšího objektu - domu A. Zatímco první budova B, která je již zcela vyprodaná, čeká na kolaudaci, na domě A byly zahájeny zemní práce. Stejně rychle jako stavba postupují i prodeje a aktuálně máme vyprodáno již téměř 80 % bytů. Ti, kteří se zajímají o zdravé a úsporné bydlení a chtěli by si koupit byt v této pěkné lokalitě jen 5 minut od metra, by si proto měli pospíšit. Naši prodejci rádi poskytnou veškeré potřebné údaje o projektu i výhodách bydlení v pasivních bytech.

14. 1. 2015

Park Hloubětín obsadil druhé místo v soutěži TOP Energie 2015

Internetová hlasovací soutěž TOP Energie se zaměřuje na energeticky úsporné výrobky, technologie a služby z oblasti vytápění, úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Soutěž byla rozdělena do čtyř samostatných skupin, ve kterých dohromady hlasovalo přes 9 000 návštěvníků portálu www.enuby.cz. Největší český energeticky pasivní bytový projekt Park Hloubětín získal druhé místo v kategorii Nízkoenergetická a pasivní výstavba. Jako jeden z mála v Praze nabízí energeticky pasivní byty, které svým majitelům přinášejí výhody zdravého a úsporného bydlení.

Parku_Hloubetin.jpg

3. 12. 2014

První etapa projektu Park Hloubětín vyprodána již dva měsíce před kolaudací

Vyprodání projektu ještě před jeho dokončením je pro developera velký úspěch. První bytový dům z našeho energeticky pasivního projektu Park Hloubětín to dokázal už dva měsíce před plánovanou kolaudací.

Celkem 40 bytových jednotek v budově B největšího energeticky pasivního projektu v Česku tak má své nové majitele. V prodeji jsou již byty z dalších dvou budov, které v projektu Park Hloubětín vzniknou. Budovu C právě stavíme a práce na posledním domě zahájíme v lednu příštího roku.

2. 10. 2014

V Parku Hloubětín otevřen zařízený vzorový byt

V energeticky pasivním projektu Park Hloubětín jsme pro vás otevřeli nový vzorový byt. Všichni příznivci úsporného a zdravého bydlení se tak mohou přijít podívat, jak vypadá a jak se v něm bydlí. Vzorový byt zařizovala profesionální designérka Pavla Hromková, která jej vybavila do posledního detailu. Nezapomněla ani na zubní kartáčky a kuchyňské náčiní. Vytvořila v něm útulnou a příjemnou oázu, kde budoucí majitelé budou sdílet běžné denní radosti.

Vzorový byt je otevřen všem zájemcům. Stačí předem kontaktovat našeho prodejce a domluvit si termín návštěvy. Náš zástupce vám také rád vysvětlí principy fungování pasivního bydlení i jeho výhody, ke kterým patří zdravé vnitřní prostředí s čistým a stále čerstvým vzduchem a velké úspory v provozních nákladech na bydlení.

Budeme se těšit na vaši návštěvu!

27. 8. 2014

Park Hloubětín byl nominován v soutěži Realitní projekt roku 2014

Energeticky pasivní bytový projekt Park Hloubětín byl nominován na cenu v soutěži Realitní projekt roku 2014. Její letošní ročník je již čtvrtým pokračováním přehlídky nejoblíbenějších developerských projektů ve všech regionech České republiky. Cílem soutěže je zviditelnit kvalitní projekty, které se v Česku staví.

Mezi nominovanými projekty Park Hloubětín vyniká především svou energetickou úsporností, kterou umocňuje faktem, že je v České republice největším bytovým projektem postaveným v pasivním standardu. Jeho kvality dokládají i moderní technologie, kterými je vybaven. Díky nim nabízí kvalitní vnitřní prostředí pro zdravé a úsporné bydlení.

Pokud se vám projekt také líbí, hlasovat můžete zde projektroku.cz

18. 8. 2014

Zahájili jsme druhou etapu Parku Hloubětín

Stavba energeticky pasivního bytového projektu Park Hloubětín pokračuje podle plánu. Po dokončení hrubé stavby prvního objektu, budovy B, jsme zahájili výstavbu druhé etapy - domu C s 58 novými byty v energeticky nejkvalitnější třídě A. Završení výstavby plánujeme na konec roku 2015, ale už nyní je prodána téměř třetina bytů.

Park Hloubětín nabídne celkem 125 bytů o velikosti 45 m2 až 131 m2, každý s terasou, balkonem nebo předzahrádkou. Součástí bytového areálu bude také 3.000 m² velký vnitřní park s herními prvky, do kterého zasadíme vzrostlou zeleň vypěstovanou v naší vlastní lesní školce. Díky použití moderních technologií budou byty energeticky úsporné a šetrné k životnímu prostředí. Systémem řízeného větrání s rekuperací tepla zajistí všem, kteří si byt v Parku Hloubětín koupí, především zdravé bydlení a úsporu energie.

1. 7. 2014

Výherce soutěže Haló, tady Impulsovi převzal byt v hodnotě 2,5 milionu korun

Poslední červnový den v pondělním ranním vysílání Rádia Impuls proběhlo slavnostní předání výhry soutěže Haló, tady Impulsovi – byt snů se zahradou od společnosti JRD.

Pasivní byt v projektu Park Hloubětín vyhrál pan Jiří Svoboda z Jeseníku, který s Impulsem soutěží již několik let. Štěstí se na něj usmálo poté, co se moderátorům nepodařilo dovolat první vybrané soutěžící.

Byt za přítomnosti zuřivého reportéra a celé Jiřího rodiny předal Jan Řežáb, ředitel společnosti JRD. Protože má Jiří tři děti, rozhodl se byt věnovat nejstaršímu synovi a jeho přítelkyni, kteří se chtějí do Prahy odstěhovat za prací.

My jim přejeme hodně úspěchů a doufáme, že se jim bude v novém pasivním bytě dobře bydlet.

Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
1. 7. 2014

Uspořádali jsme den otevřených dveří v Parku Hloubětín

V pondělí 30. června od 14 do 19 hod. mohli zájemci v rámci dne otevřených dveří navštívit vznikající projekt pasivního bydlení Park Hloubětín. Na všechny čekala spousta zábavy – a užili si ji, i když počasí nebylo právě letní. Zatímco děti si mohly dosyta zaskákat na trampolíně nebo malovat domečky, rodiče měli možnost navštívit náš informační stánek a získat více informací o výhodách pasivního bydlení, které projekt Park Hloubětín nabízí. Všichni pak společně vyzkoušeli některá tradiční lidová řemesla. Jedni vytvářeli svíčky, jiní dali přednost práci na hrnčířském kruhu. Nechybělo ani malé občerstvení.

Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
Park Hloubětín, Nové byty Praha 9
24. 6. 2014

Dokončili jsme hrubou stavbu první budovy v Parku Hloubětín

Hrubá stavba první budovy v největším energeticky pasivním projektu v Česku – v Parku Hloubětín – je hotová. Momentálně pracujeme na vnitřních instalacích v jednotlivých bytech a brzy zahájíme práce na osazování oken. Tento první bytový dům, s označením B, plánujeme dokončit na přelomu letošního a příštího roku. Nabídne celkem 38 bytových jednotek. Z nich už zbývá jen pár posledních volných bytů, proto jsme pro Vás zahájili prodej i poslední, třetí etapy.

Zájemce o zdravé a úsporné bydlení i samotný projekt rádi společně s Rádiem Impuls přivítáme v pondělí 30. června na místě výstavby v Hloubětíně. Dopoledne bude patřit slavnostnímu předání symbolických klíčů od bytu výherci soutěže Haló, tady Impulsovi. Tento byt s předzahrádkou je hlavní výhrou v populární soutěži ranního vysílání Rádia Impuls, která probíhá již několik týdnů. A od 14 do 19 hodin zde pořádáme rodinné odpoledne. Pro všechny návštěvníky je připraven zábavný program. Nebudou chybět ukázky tradičních řemesel, hry pro děti i malé občerstvení. Jste srdečně zváni!

23. 5. 2014

Na dobrou kávu do Parku Hloubětín

V rámci projektu Park Hloubětín, který nabídne nové zdravé a úsporné bydlení ve 125 bytech v pasivním standardu, nevyrůstají pouze bytové jednotky. Vzniknou zde také prostory pro obchody a služby. Těšit se můžete i na kavárnu s příjemným posezením. Tu budou moci navštívit nejen noví obyvatelé Parku Hloubětín, ale také lidé ze sousedství a blízkého okolí. Kromě kavárny počítáme také například s obchodem s potravinami. Park Hloubětín nabídne vše potřebné, aby se Vám tu dobře bydlelo.

12. 5. 2014

Den matek s JRD v obchodním centru Europark Štěrboholy

V neděli 11. 5. se v obchodním centru Europark ve Štěrboholech sešla spousta maminek a dětí, aby společně oslavily Den matek. Byl připraven bohatý program, v rámci něhož mohly děti svým maminkám vlastnoručně vyrobit pěkné dárky. Na akci nechyběla ani společnost JRD, která pro děti připravila kreativní dílnu. V té se na chvíli staly architekty vlastních papírových domů. Mohly si také vyzkoušet aranžování květin, kterými pak udělaly radost nejedné mamince.

Během chvil, kdy se děti bavily v dílnách, byli na speciálním stánku k dispozici jejich rodičům a dalším zájemcům o bydlení v energeticky úsporných projektech Ecocity Malešice a Park Hloubětín naši zástupci, kteří poskytovali informace a zodpovídali veškeré dotazy.

Den-matek-s-JRD-v-obchodnim-centru-Europark-Sterboholy_1.jpg

28. 4. 2014

Na stavbě projektu Park Hloubětín otevřen nový informační stánek

Na pozemku, kde stavíme energeticky pasivní projekt Park Hloubětín se 125 byty, nově otevíráme informační stánek. Po předchozí telefonické domluvě v něm bude k dispozici zástupce JRD, který všem návštěvníkům poskytne potřebné informace o projektu i jednotlivých bytech. Pro lepší orientaci zde bude k vidění také model dokončené stavby, aby všichni zájemci o bydlení v Parku Hloubětín mohli získat lepší představu o umístění jednotlivých bytů, a to včetně výhledů do okolí. A protože se stánek nachází přímo na místě stavby, každý si projekt může hned představit v konkrétní lokalitě a v reálných proporcích.

Pro sjednání schůzky jsme k dispozici na telefonním čísle 739 388 777 . Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

tz_hloubetin_01.jpg
17. 4. 2014

Vyhrajte na rádiu Impuls byt v projektu Park Hloubětín

Od 14. dubna na nejposlouchanějším českém rádiu Impuls probíhá další kolo oblíbené soutěže „Haló, tady Impulsovi“. Hlavní cenou bude byt v projektu Park Hloubětín. Do známé soutěže, která probíhá na Rádiu Impuls každý den od 5 do 9 hodin ráno, se může přihlásit každý. Stačí zaslat co nejoriginálnější slogan pro ranní show a každý všední ráno čekat na zavolání. A pokud se oslovený ohlásí správným heslem, výhra je jeho. Kromě pravidelné odměny 10.000 korun je možné získat další speciální výhry. A tou hlavní je nový byt od společnosti JRD v projektu Park Hloubětín, o který se bude hrát 27. června.

Nový majitel se může těšit na pěkný byt s 50metrovou předzahrádkou, jen pár minut od stanice metra Hloubětín. Součástí výhry bude i kuchyňský kout. Samozřejmostí je systém řízeného větrání, který novému majiteli zajistí stále čerstvý vzduch v bytě. JRD v rámci výstavby projektu vytvoří také velký park s herními prvky pro děti a rozšíří možnosti parkování pro celé okolí.

Přihlásit do soutěže se můžete na webu www.impuls.cz Najdete zde i přesná pravidla.

6. 2. 2014

Výkopové práce jsou dokončené, začínáme stavět budovu B

Stavba energeticky pasivního bytového projektu Park Hloubětín opět pokročila o kus dál. Výkopové práce jsou již hotové, a proto jsme zahájili stavbu prvního objektu – budovy B. Ta po plánovaném dokončení v lednu příštího roku nabídne 38 bytových jednotek o velikosti 2+kk až 4+kk. Aktuálně je z této etapy prodáno již téměř 60 % bytů. Celkem ve 3 domech projektu Park Hloubětín vznikne 125 bytů, každý s terasou, balkonem nebo předzahrádkou. Vyroste zde také velký park s hracími prvky pro děti a plochami pro sportování a 286 parkovacích stání skrytých v podzemí pro rezidenty i obyvatele blízkého okolí. Díky použití moderních technologií budou byty energeticky úsporné a šetrné k životnímu prostředí. Systémem řízeného větrání s rekuperací tepla zajistí všem, kteří si byt v Parku Hloubětín koupí, především zdravé bydlení a úsporu energie, tedy i peněz.

25. 11. 2013

Park Hloubětín nabízí hlídané parkování pro veřejnost

V Parku Hloubětín nově nabízíme parkování na venkovním střeženém parkovišti. Dříve, než na pozemku vyrostou bytové domy, vyhradili jsme prostor pro parkovací místa, která jsou pro tuto lokalitu velmi potřebná. Celkem plocha pojme 40 vozidel a zájemci si u nás jednotlivá stání mohou již pronajmout. Plně automatizovaný parkovací systém zajistí nepřetržitý provoz pod dohledem bezpečnostního zařízení, takže Vaše auto bude zcela v bezpečí před poškozením i odcizením. Měsíční pronájem jednoho stání vyjde na 900 korun.

Pokud své auto chcete mít raději schované pod střechou, můžete si u nás již nyní rezervovat parkovací stání v podzemní garáži bytových domů. Jejich výstavba je v plném proudu. Garáž poskytne prostor jak pro automobily rezidentů, tak pro zájemce z okolí. K dispozici bude od jara 2014.

Kontaktujte nás na +420. 777 88 99 55

13. 9. 2013

JRD zahájila stavbu PARKU HLOUBĚTÍN a uspořádala rodinné odpoledne

Společnost JRD, česká jednička v oblasti nízkoenergetického a pasivního bydlení, začala stavbu první etapy Parku Hloubětín - největšího projektu s ekologickými, energeticky pasivními byty v České republice. Při příležitosti zahájení výstavby uspořádala 13. září pod záštitou Městské části Praha 14 jako rozloučení s létem odpoledne ve znamení her, soutěží a zábavy pro celou rodinu. Součástí akce byla také výtvarná soutěž „Příroda očima dětí aneb Namaluj přírodu, ve které bys chtěla bydlet“. V představách vítězů soutěže je ideální bydlení spojeno se solárními panely na střeše domů či s jezírkem, umístěným přímo v obývacím pokoji.

Hloubetin, Praha 9

Slavnostním poklepáním základního kamene zahájili výstavbu Parku Hloubětín
(zleva) Jan Řežáb (majitel JRD), Petr Benda (výrobní náměstek Divize 6 Metrostavu – generálního dodavatele projektu)
a Radek Vondra (starosta Městské části Praha 14).

Hloubetin, Praha 9

Součástí projektu Park Hloubětín bude také velký vnitřní park o rozloze 3 000 m2 pro veřejnost
s hracími prvky pro děti a plochami pro sportování. První strom parku – jinan dvoulaločný z vlastní lesní školky JRD – zasadili
(zleva) Jan Řežáb (majitel JRD) a Radek Vondra (starosta Městské části Praha 14).

Protože JRD na ekologii a zodpovědný přístup k životnímu prostředí opravdu dbá, děti si v průběhu celého odpoledne mohly zasoutěžit v třídění odpadu na čas, vyrobit si vlastního originálního draka z recyklovatelných materiálů, vyřádit se na skákacím hradu nebo si vyzkoušet své umění v kreativní výtvarné dílně. Její součástí byla také malířská soutěž „Příroda očima dětí aneb Namaluj přírodu, ve které bys chtěl/a bydlet“. Vítěz soutěže, desetiletý Oleg, za nezbytnou součást bydlení považuje solární panely na střeše, šetřící energii. Devítiletá Petra Vávrová, jíž patří druhé místo, by zase umístila relaxační jezírko s rostlinami přímo do obývacího pokoje. Třetí místo vybojovala Dominika Markovičová. Nejlepší kreslíři získali za svá díla hodnotné ceny, které budou dále rozvíjet jejich výtvarné nadání.

Hloubetin, Praha 9

Pavel Krumpár, vedoucí marketingu JRD, předává první cenu vítězi soutěže dětských kreseb.

loubetin, Praha 9

Vítězové výtvarné soutěže „Příroda očima dětí aneb Namaluj přírodu, ve které bys chtěl/a bydlet.“

1. 9. 2013

Přijďte se rozloučit s létem do PARKU HLOUBĚTÍN

V pátek 13. září od 13.00 do 19.30 hod. pro Vás pořádáme zábavné rodinné odpoledne v Parku Hloubětín na rohu Poděbradské a Slévačské ulice.

Určitě vezměte své děti s sebou! Protože v JRD opravdu dbáme na ekologii a zodpovědný přístup k životnímu prostředí, v průběhu celého odpoledne si budou moci zasoutěžit v třídění odpadu na čas, vyrobit si vlastního originálního draka z recyklovatelných materiálů, vyřádit se na skákacím hradu nebo si vyzkoušet své umění v kreativní výtvarné dílně. Její součástí bude také malířská soutěž „Příroda očima dětí aneb Namaluj přírodu, ve které bys chtěl/a bydlet“. Obrázky budou při akci vystaveny a nejlepší kreslíři získají hodnotné ceny. Dospělí se mohou dozvědět bližší informace nejen o projektu Park Hloubětín, ale i o dalších projektech JRD a výhodách energeticky pasivního bydlení.

Právě zahajujeme výstavbu první etapy projektu a spouštíme prodej druhé etapy – budovy C. Máte tedy možnost využít zaváděcích cen při pořízení bydlení nové generace, zdravého a šetrného. A na akci získáte ještě výjimečný bonus – voucher na kuchyň zdarma.

Rodinné odpoledne pořádáme pod záštitou Městské části Praha 14. Chceme přispět k lepšímu životu všech obyvatel v lokalitě. V rámci projektu Park Hloubětín vybudujeme velký vnitřní park s hracími prvky pro děti a plochami pro sportování, postavíme nové parkoviště pro veřejnost a budeme spolufinancovat nedaleké nové dětské hřiště. Chceme být dobrými sousedy.

Přijďte se pobavit s celou rodinou, těšíme se na vás!

1. 8. 2013

Nové byty v prodeji!

Uprostřed horkého léta jsme pro vás připravili žhavou novinku. Právě zahajujeme prodej nových bytů ze druhé etapy - budovy C - našeho projektu Park Hloubětín. Jde o unikátní komplex, neboť v Praze ani v České republice dosud nevznikl rezidenční areál tvořený pouze energeticky pasivními byty. Nyní máte šanci vybrat si z jejich široké nabídky a zvolit si velmi úsporné a zdravé bydlení v dispozicích 2+kk až 4+kk a velikostech od 45 m² do 127 m². Ke každému bytu navíc náleží balkon, terasa nebo zahrada. Své auto zaparkujete bez problémů v podzemních garážích domu. Dopravní dostupnost je výborná, i díky stanici metra vzdálené pouhých pět minut pěšky.

Svým umístěním Park Hloubětín navazuje na zástavbu prvorepublikových vilek a na zelený lesopark s Kyjským rybníkem. Pokud si vyberte za svůj nový domov Park Hloubětín, nezískáte jen kvalitní a komfortní bydlení s mnoha dalšími výhodami, ale také zeleň přímo pod okny. Na ploše 3.000 m2 pro vás vybudujeme velký vnitřní park s hracími prvky pro děti a plochami pro relaxaci.

Projekt Park Hloubětín reprezentuje ekologicky šetrné, úsporné a zdravé bydlení v moderním stylu a žádané lokalitě. Dostali jsme na něj titul „Český energetický a ekologický projekt 2011“ a věříme, že bude líbit i vám.

9. 7. 2013

Rostliny pro naše projekty se pěstují ve Vlašimi

Budovat bydlení obklopené přírodou je základem podnikání JRD. Proto pro naše projekty pěstujeme vlastní rostliny, a to v lesní školce o výměře zhruba 1 ha v Jinošovském údolí u Vlašimi. Cílem je, aby noví obyvatelé bytů ihned bydleli v příjemném prostředí v zeleni a nemuseli dlouho čekat na to, až jim u domů něco vyroste.

„V lesní školce jsme na začátku roku 2012 začali pěstovat habr obecný pro živé ploty a postupně jsme ji rozšířili o rododendrony a popínavé dřeviny, mezi které patří břečťan obecný, přísavník třícípý a hortenzie latnatá. Naše rostliny můžeme sázet v průběhu celého roku, kromě času, kdy je půda zamrzlá,“ uvádí vedoucí školky Lukáš Kaprál.

Plány zelené výsadby, které připravují zkušení zahradní architekti, mají všechny naše projekty. Největší vzrostlý park o rozloze 3000 m2 vznikne u projektu Park Hloubětín.

vlasim_1.jpg

vlasim_2.jpg

vlasim_3.jpg

vlasim_4.jpg

10. 6. 2013

V Hloubětíně vznikla nová relaxační zóna

Hloubětín má novou relaxační a sportovní oblast, kde se dá příjemně a aktivně trávit volný čas. Vznikla na místě zdevastovaného areálu v okolí Hořejšího rybníka. Ten městská část Praha 9 kompletně obnovila a spolu s ním také koryto řeky Rokytky. Výsledkem je nový park s omlazenou zelení, kde se dá nejen odpočívat a relaxovat, ale také sportovat. Využít ho tedy mohou lidé všech věkových kategorií, od dětí po seniory.

Do parku také vede cyklostezka, kterou Praha 9 postavila na místě původní nevyužívané železniční vlečky. Je součástí páteřní sítě cyklostezek a spojuje Hloubětín s ostatními částmi metropole. Podél ní městská část vybudovala ještě další dva areály. Rekonstrukcí prošel také Kejřův mlýn, kterému byl pod dohledem památkářů vrácen původní vzhled.

Ať už vás tedy lákají výlety na kole, procházky s dětmi nebo sportování v zeleni, v oblasti Hloubětína si vždy vyberete to pravé místo, které bude vašim záměrům vyhovovat. O důvod víc, proč se zajímat o energeticky pasivní projekt společnosti JRD Park Hloubětín.

28. 2. 2013

28.2. 2013 Vydané stavební povolení

28.2. 2013 Bylo vydáno Stavební povolení s právní mocí.
sp-hloubetin-(1).jpg
22. 11. 2012

20.11. 2012 Park Hloubětín získal ocenění ČEEP 2011

Park Hloubětín získal titul ČEEP 2011
 
Energeticky pasivní bytový projekt Park Hloubětín získal titul Český energetický a ekologický projekt 2011. Cenu udělily předsedkyně poroty Ing. Irena Plocková a organizátorka Miloslava Veselá za stavbu pasivních bytových domů s vysokým uživatelským komfortem a cenovou dostupností pro všechny generace.
obrazek-oceneni.JPG
Scan211112111822-000-(1).jpg
8. 11. 2012

8.11. Park Hloubětín byl nominován na ekologickou cenu

Bytový komplex Park Hloubětín, který je největší energeticky pasivní bytovou výstavbou v ČR, byl nominován na titul pro kategorii B v soutěži Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace 2011.

Cílem tohoto 10. ročníku celostátní soutěže je prezentovat stavby, projekty a inovace, které významným způsobem snižují energetickou náročnost ČR, zvyšují energetickou účinnost energetických zdrojů a přispívají ke zlepšení životního prostředí v ČR.

Scan081112112555-000.jpg
5. 11. 2012

5.11. podána Žádost o stavební povolení

Dne 5.11. 2012 byla podána žádost o Stavební povolení na projekt Park Hloubětín.
15. 9. 2012

15.9. 2012 zahájení prodeje

V září 2012 jsme zahájili prodej energeticky pasivního bytového projektu Park Hloubětín.
27. 8. 2012

Nízkoenergetické bytové domy, Hloubětín

Připravujeme Nízkoenergetický bytový areál v Hloubětíně. V tomto areálu plánujeme přibližně 115 bytových jednotek a dispozice bytu budou od 2+kk až 4+kk.

Parametry podobné domy - byty