777 889 955
CZ / ENRU

20. 6. 2017

JRD navázala spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze

Znalosti a zkušenosti, které jsme nabyli v průběhu výstavby energeticky úsporných projektů, pravidelně předáváme dál formou aktivního působení na vysokých školách. Snažíme se tak přispívat ke kvalitnímu vzdělávání budoucích odborníků v oboru stavebnictví, architektury, developmentu nebo krajinářství. Nedávno jsme navázali spolupráci s Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze (atelier B3, bakalářské studium zahradní a krajinné architektury), která nám umožnila zapojit studenty do přípravy projektu Císařská Vinice.
 
V rámci ateliérové tvorby dostali příležitost simulovat reálnou zakázku z praxe, kterou by mohli získat po dokončení svého studia. Poskytli jsme jim potřebné podklady k připravovanému projektu, na jejichž základě navrhli park mezi jednotlivými domy obohacený o odpočinkové zóny, vodní prvky nebo vinnou révu odkazující k historii místa. Dostalo se nám tak velkého množství neotřelých nápadů a doufáme, že spolupráce s některými nadanými studenty bude i nadále pokračovat.

2017-05-19-09-38-15.jpg

2017-05-19-09-38-22.jpg

2017-05-19-09-38-26.jpg